Spread the love

Express iSchool oo ku yaal Oslo waxuu ardada ka caawiyaa casharada. Sidoo kale waxuu iskoolkaani dhisaa ardada si ay u keenaan buundo sare oo ay markaa u aadaan Jaamacad. Iskoolku waxuu hada qaadanayaa arday cusub. Imoow ama online wax ku baro.
_______________________________________________________

Talefoonka iskoolka: 40950100
Websaydka iskoolka: www.expressischool.com
Tiktok: Tiktok.com/@expressischool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *